Giới thiệu công ty

 

1. Vài nét về Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản giáo dục

- Tên tiếng quốc tế: Education Publishing and Investment Joint – Stock Company

- Tên viết tắt: EPI,.JSC

- Địa chỉ trụ sở chính: 187B Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, VN

- Điện thoại: 0243 5656 444                      Fax: 0243 5642 435

- Đường dây nóng: 093 4646 333

- Webisite: http://dautuxuatbangiaoduc.vn/

2. Quá trình thành lập

Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 432/QĐ-NXBGDVN  kí ngày 11/7/2011 của Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 11/7/2011.

3. Chức năng, nhiệm vụ

- Là đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chuyên biên soạn, tổ chức bản thảo sách giáo dục;

- Kinh doanh và phát hành các ấn phẩm giáo dục;

- Cung cấp hóa chất thí nghiệm, thiết bị, dụng cụ trong các cơ sở giáo dục;

- Cung cấp thiết bị QPAN…

4. Giá trị cốt lõi

- Khơi nguồn tri thức - thắp sáng tương lai

- Góp phần dựng xã hội học tập

- Lấy giáo dục làm trọng tâm

- Xây dựng và khẳng định thương hiệu

Thong ke