Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 2

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kích thước: 17 x 24 cm

Giá sản phẩm: 19.000 vnđ

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương (Bộ phận chuyên trách 03), Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam biên soạn cuốn sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 2". Cuốn sách đã được thẩm định để đưa vào sử dụng trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Không chỉ là những bài học về đạo đức, lối sống chung chung, bộ sách hướng đến mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh gắn với những câu chuyện sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, với cuộc sống, với công việc, sinh hoạt, vui chơi thông qua hình thức đa dạng, như thảo luận, trò chơi, vẽ tranh, diễn kịch. Bộ sách còn tích hợp kĩ nặng đọc hiểu, tạo lập văn bản hướng tới phát triển năng lực giao tiếp năng lực thẩm mĩ cho học sinh. Vì cách tổ chức nội dung đó, các bài học sẽ trở nên cuốn hút học sinh, khiến các em tự nhiên mà thấm nhuần tiến bộ.

Giá bìa: 19.000đ/cuốn