Bé với 5 điều Bác Hồ dạy (Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục Mầm non
Kích thước: 19 x 27 cm

Giá sản phẩm: 18.000 vnđ

Cuốn sách "Bé với 5 điều Bác Hồ dạy dành cho trẻ từ 3-4 tuổi" được biên soạn dựa theo nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội trong Chương trình Giáo dục mầm non, gắn với 5 điều Bác Hồ dạy, bằng các bài tập nhẹ nhàng, thoải mái, phù hợp với lứa tuổi.

Nét tiêu biểu:

  • Giúp trẻ học thông qua chơi để hình thành nhận thức, hành vi thái độ và học tập theo lời Bác Hồ dạy
  • Các hoạt động trong các cuốn sách được xây dựng theo hướng phù hợp với độ tuổi, kích thích trẻ hoạt động, giúp hình thành các phẩm chất đạo đức, tình cảm, cảm xúc ở trẻ
  • Nội dung mở rộng từ dến đến khó, hình ảnh sinh động, gần gũi với trẻ
  • Giáo viên và phụ huynh khi sử dụng sách cần hướng dẫn trẻ thực hiện trình tự các câu lệnh ở cuối mỗi trang.

Bộ sách được biên soạn dựa theo nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội trong Chương trình Giáo dục mầm non, gắn với 5 điều Bác Hồ dạy, bằng các bài tập nhẹ nhàng, thoải mái, phù hợp với lứa tuổi.

 

Giá bìa: 18.000đ/cuốn