Bộ tranh ngữ văn lớp 6

Bộ tranh Văn học lớp 6 bao gồm 02 chủ đề:
1. Chủ đề dạy học
- Bộ tranh minh họa hình ảnh một số truyện tiêu biểu
- Bộ tranh mô hình hóa các thành tố của văn bản truyện
- Bộ tranh mô hình hóa các thành tố của các loại văn bản thơ
- Bộ tranh bìa sách một số cuốn Hồi kí và Du kí nổi tiếng
- Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản nghị luận: mở bài,
thân bài, kết bài; ý kiến, lí lẽ, bằng chứng
- Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản thông tin
2. Chủ đề dạy viết
- Tranh minh họa: Mô hình hóa quy trình viết 1 văn bản và Sơ đồ tóm tắt
nội dung chính của một số văn bản đơn giản
- Sơ đồ mô hình một số kiểu văn bản có trong chương trình

Liên hệ