Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội (Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi)

Tác giả: Lương Thị Bình - Cao Thị Hồng Nhung - Nguyễn Thị Thu Hạnh
Kích thước: 17 x 24 cm

Giá sản phẩm: 13.000 vnđ

Giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non là một trong năm lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo dục mầm non, thúc đẩy sự phát triển tích cực cá nhân của trẻ và cả xã hội, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện của trẻ thơ. Để giúp giáo viên và các bậc cha mẹ tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ phát triển tình cảm, hình thành các kĩ năng xã hội, chúng tôi xây dựng Bộ tài liệu Giáo dục tình cảm kĩ năng xã hội.

Cuốn sách "Giáo dục tình cảm kĩ năng xã hội (dành cho trẻ từ 24-36 tháng tuổi)" với các tình huống và bài tập cụ thể giúp hình thành ở trẻ những kỹ năng sống, khả năng độc lập, tự tin, khả năng giải quyết vấn đề và làm theo các chỉ dẫn đơn giản của một số quy tắc xã hội, đồng thời giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội, ý thức đối với bản thân, mọi người, và môi trường xung quanh trẻ.

Giá bìa: 13.000đ/cuốn