Hội nghị Tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh năm 2022

Thực hiện Thông báo số 2148/TB-NXBGDVN ngày 14/12/2022 của NXBGDVN và CV số 529/NXBGDHN ngày 19/12/2022 của NXBGD tại HN Về việc Tổng kết công tác năm 2022; Giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Hôm nay, ngày 03/01/2023 Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch HĐQT Công ty; GĐ NXBGD tại HN đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm.

 Hội nghị đã được nghe Bà Bùi Thị Thanh Huyền – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022; Ông Trần Minh Quốc – Giám đốc Công ty, phân tích thực trạng SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; ý kiến của đại diện CBNV; các ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch HĐQT Công ty; GĐ NXBGD tại HN và Ông Trần Văn Quế - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

 

Cũng tại Hội nghị, Ban Giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm cho các cá nhân: Bà Chu Ngọc Quỳnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xuất bản – In – Kho vận; Bà Bùi Thị Thanh Hương giữ chức vụ Phó phòng Dự án – Thiết bị.

Ông Trần Minh Quốc đã trao quyết định bổ nhiệm Bà Chu Ngọc Quỳnh

Ông Trần Minh Quốc đã trao quyết định bổ nhiệm Bà Chu Ngọc Quỳnh

Ông Trần Minh Quốc đã trao quyết định bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thanh Hương

Phát biểu bế mạc Hội nghị tổng kết Ông Trần Minh Quốc đã giao nhiệm vụ cho các cá nhân và Phòng/Ban năm 2023. Năm 2022 là một năm với nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể CBNV, tập thể Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục đã về đến đích. Ban Giám đốc Công ty tin tưởng vào sức mạnh của sự đoàn kết và quyết tâm đồng lòng của cả tập thể sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra năm 2023.