HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ngày 08/01/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

            Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Chí Bính – Phó tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Hồng – Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục;

            Về phía Công ty, có Ông Trần Minh Quốc – Giám đốc Công ty; Bà Bùi Thị Thanh Huyền – Phó Giám đốc Công ty; Ông Trần Văn Quế - Trưởng ban Kiểm soát Công ty và toàn thể CBNV Công ty.

            Mở đầu Hội nghị, Bà Bùi Thị Thanh Huyền – Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Thực trạng, kế hoạch năm 2024 và các biện pháp để hoàn thành kế hoạch được giao.

            Tại Hội nghị Ông Trần Minh Quốc phân tích chi tiết thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và giao nhiệm vụ cho các Trưởng phòng và CBNV Công ty.

            Để đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Giám đốc Công ty, đứng đầu là đồng chí Trần Minh Quốc – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty. Đó chính là sự chủ động, tích cực, đồng hành của tập thể CBNV Công ty và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, chủ động, kịp thời, sát thực tiễn, có hiệu quả của Ban Giám đốc.

            Ông Nguyễn Chí Bính – Phó tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu ghi nhận và biểu dương các thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cũng phân tích các khó khăn, thử thách nhưng cũng là cơ hội của Công ty; Cùng với sự phân tích của Ban Giám đốc ở trên cùng sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBNV, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tin rằng Công ty sẽ luôn hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra, NXBGD Việt Nam luôn sát cánh và đồng hành cùng Công ty CP Đầu tư và Xuất bản trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Chí Bính
Ông Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

            Ông Nguyễn Quốc Hồng – Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu tại Hội nghị: là người đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian qua, Ông Nguyễn Quốc Hồng kết luận” càng thử thách, càng khó khăn bao nhiêu thì tập thể Ban Giám đốc và CBNV Công ty càng luôn chủ động, sáng tạo và nỗ lực hoàn thành mục tiêu bấy nhiêu”.

Ông Nguyễn Quốc Hồng - Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, CTHĐQT Công ty

            Tại Hội nghị, Công ty đã trao quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hữu giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Dự án – Thiết bị và tuyên dương các CBNV tiêu biểu năm 2023.

Ông Nguyễn Quốc Hồng trao quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hữu - Phó phòng Dự án - Thiết bị

           

Ông Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ông Nguyễn Quốc Hồng - Giám đốc Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội, CTHĐQT Công ty
Ông Trần Minh Quốc - Giám đốc Công ty
Bà Bùi Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Công ty
Và các CBNV tiêu biểu năm 2023

         Phát biểu kết luận hội nghị Ông Trần Minh Quốc – Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Năm 2024 – Toàn thể Ban Giám đốc, CBNV đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, hoàn thành xuất sắc các kế hoạch năm; bên cạnh đó, Công ty vẫn sẽ tích cực các hoạt động xã hội – từ thiện.

Phòng Tổ chức – Hành chính.