Hướng dẫn phòng chống xâm hại tình dục trẻ em dành cho học sinh (Dành cho học sinh Trung học cơ sở)

Lê Thị Thùy Dương - Hoàng Thị Tây Ninh

Giá sản phẩm: 18.000 vnđ

Để góp phần trang bị kiến thức cơ bản, phù hợp với lứa tuổi về xâm hại tình dục và cách phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em; hình thành cho học sinh một số kĩ năng ứng phó cần thiết trong các tình huống có nguy cơ bị xâm hại tình dục, bị xâm hại tình dục và sau khi bị xâm hại tình dục. Đồng thời giúp giáo viên và cha mẹ học sinh hướng dẫn, giáo dục học sinh phòng tránh xâm hại tình dục có hiệu quả, Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục - NXBGDVN biên soạn và phát hành bộ sách gồm 02 cuốn:

+ “Hướng dẫn phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (dành cho học sinh Tiểu học)”

+ “Hướng dẫn phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (dành cho học sinh Trung học cơ sở)”.

Sách được biên soạn, thiết kế theo dạng những câu chuyện, tình huống gần gũi, dễ hiểu, nội dung bám sát các tài liệu chuẩn của Quý Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) với những điều chỉnh phù hợp với các đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Việt Nam như:

- Giúp học sinh nhận biết, giữ gìn các vùng nhạy cảm trên cơ thể;

- Cách giữ khoảng các an toàn với mọi người xung quanh;

- Nhận diện, ứng phó được trước các tình huống có nguy cơ bị xâm hại, …

Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc cha mẹ trong việc phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em theo như đúng tinh thần của Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

 

Giá bìa: 18.000đ/cuốn