Lập kế hoạch giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non (theo chương trình giáo dục mầm non)

Tác giả: Lương Thị Bình - Cao Thị Hồng Nhung - Nguyễn Thị Thu Hạnh - Phan Vũ Quỳnh Nga - Đinh Thanh Hương
Kích thước: 17 x 24 cm

Giá sản phẩm: 28.000 vnđ

Giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non là một trong năm lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo dục mầm non. Để giúp giáo viên và các bậc cha mẹ tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ phát triển tình cảm, hình thành các kĩ năng xã hội, chúng tôi xây dựng Bộ tài liệu Giáo dục tình cảm kĩ năng xã hội.

Cuốn sách "Lập kế hoạch giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non (theo chương trình giáo dục mầm non)" dành cho giáo viên giúp CBQL và GV mầm non trong việc lựa chọn nội dung cũng như lập kế hoạch giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ thông qua các dạng bài tập sinh động, gần gũi như: tô màu, nối, quan sát và trả lời câu hỏi,… Giáo viên và cha mẹ trẻ có thể lựa chọn các bài tập cho trẻ thực hiện vào những thời điểm trong ngày.

Giá bìa: 13.000đ/cuốn