Một số dự án tiêu biểu đã triển khai

TT

Thời gian

Tên gói thầu

Chủ đầu tư

Giá trị hợp đồng

I

SÁCH

1

2021

Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị dạy học, sách cho các trường mầm non và phổ thông

Sở GD&ĐT Phú Thọ

23.998.520.000

2

2021

ICB/2020/05 - In tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn

BQL DA Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, GĐ2

12.601.387.370

3

2019-2020

Xây dựng tài liệu về tâm lý, kỹ năng tư vấn, kỹ năng mềm và phát triển năng lực học sinh

Chương trình phát triển Giáo dục Trung học Giai đoạn 2 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

18.130.000.000

4

2019-2020

Bộ công cụ giao tiếp và học tập cho học sinh khiếm thính

Dự án phát triển Giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2 - Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.800.000.000

5

2019

Gói thầu số 8: Chi mua sách và tài liệu cho các trường phổ thông

Sở GD&ĐT Phú Thọ

400.000.000

6

2018

Mua sắm sách Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh năm 2018

Sở GD&ĐT Đắk Lắk

445,000,000

 

7

2017

Mua sách "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở GD&ĐT Nam Định

4.675.000.000

II

THIẾT BỊ GIÁO DỤC

1

2021-2022

Mua sắm thiết bị dạy học, tối thiểu lớp 2 cấp cho các trường trên địa bàn huyện Hàm Yên và Yên Sơn

Sở GD&ĐT Tuyên Quang

7.772.204.400

2

2021-2022

Mua sắm thiết bị dạy học, tối thiểu lớp 6 cấp cho các trường trên địa bàn huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang

Sở GD&ĐT Tuyên Quang

8.435.082.000

3

2021

Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Sở GD&ĐT Thái Nguyên

5.666.585.000

4

2021

Mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 tại 5 Trường Trung học cơ sở quận Thanh Xuân          

Phòng GD&ĐT Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1.210.581.000

5

2021

Gói thầu số 1: Thiết bị tối thiểu lớp 2

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

10.166.348.000

6

2021

Gói thầu số 12: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 1, Lớp 2, Lớp 6 cho các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh

Sở GD&ĐT Đắk Lắk

25.680.196.000

7

2020-2021

Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 - Chương trình GDPT 2018 (mới) theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt III - Năm 2020

Sở GD&ĐT Bình Phước

13.265.842.000

8

2020

Cung cấp thiết bị dạy học lớp 1

Sở GD&ĐT Hải Dương

4.199.936.000

9

2020

Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

Sở GD&ĐT Yên Bái

2.870.542.000

10

2020

Mua sắm thiết bị GDQP cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sở GD&ĐT Quảng Trị

1,025,010,000

11

2020

Mua sắm thiết bị dạy học lớp 1 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở GD&ĐT Tuyên Quang

10.287.393.000

12

2020

Mua sắm mô hình tranh ảnh dùng cho lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Sở GD&ĐT Tiền Giang

7.180.000.000

13

2019

Mua sắm thiết bị dạy học môn GDQP - An ninh trang bị cho các trường THPT năm 2019

Sở GD&ĐT Tiền Giang

2.295.000.000

14

2018

Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị giáo dục theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

Sở GD&ĐT Bình Phước

3.108.000.000

15

2018

Thiết bị dạy và học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trang bị cho các trường THPT

Sở GD&ĐT Khánh Hòa

1.318.000.000

16

2017

Mua sắm thiết bị GDQP năm 2017

Sở GD&ĐT Tiền Giang

2.160.000.000

17

2016-2017

Gói thầu số 2 (TBGDQP) thuộc dự án: Trang thiết bị dạy học mầm non và thiết bị GDQP cho các trường công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sở GD&ĐT Đồng Nai

9.350.000.000

18

2015-2016

Gói thầu số 4 mua sắm thiết bị GDQP cho các trường THPT, THCS & THPT, TTGDTX

Sở GD&ĐT Vĩnh Long

1.413.740.000

III

HÓA CHẤT

1

2021

Gói thầu: Mua sắm hóa chất và xử lý hóa chất cho các trường THPT trực thuộc năm 2021

Sở GD&ĐT Đắk Lắk

2.289.830.000

2

2021

Mua sắm hóa chất thực hành thí nghiệm dùng cho giáo viên

và học sinh các trường trung học

Sở GD&ĐT Tiền Giang

4.705.600.000

3

2020

Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị thí nghiệm, hộp hóa chất thí nghiệm cho giáo viên và học sinh trang bị cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở GD&ĐT Lạng Sơn

975.000.000

4

2019

Gói thầu số 9: Mua mới hóa chất

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

1.530.000.000

5

2019

Tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua hóa chất mới trong các phòng học thí nghiệm tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

Sở GD&ĐT Bình Phước

5.450.118.000

6

2019

Gói thầu số 04: Mua sắm hóa chất thí nghiệm và tiêu hủy hóa chất môn hóa, sinh cấp THCS, THPT công lập

Sở GD&ĐT Quảng Ninh

1.712.771.000

7

2018

Mua sắm hóa chất thí nghiệm và hóa chất môn Hóa học năm 2018

Sở GD&ĐT Đắk Lắk

1.390.008.200

8

2018

Cấp phát và tiêu hủy hóa chất cho các trường trung học năm 2018

Sở GD&ĐT Tiền Giang

4.908.000.000